ONLINE DERSLER
Anasayfa / Yazar Arşivi: Ender Hoca

Yazar Arşivi: Ender Hoca

4.Sınıf 6.Ünite Doing Experiments Vocabulary

4.Sınıf 6.Ünite Doing Experiments Vocabulary

4. sınıf İngilizce ders kitabında 6.ünitede Doing Experiments konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Fold fold katlamak
Cut kat kesmek
Blow Up blov ap şişirmek
Liquid likvid sıvı
Solid solid katı
Plastic Glass plastik glas plastik bardak
A Bottle Of Water a bodıl of votır bir şişe su
Tape  teyp bant, kaset 
Mix miks karıştırmak
Spread sıpred yaymak
Plant Tree plent triy ağaç dikmek
Boil Water boyil votır su kaynatmak
Gas  ges gaz
Soil  soyıl toprak
Shoe Box şu baks ayakkabı kutusu
Pour por dökmek, koymak
Stir stir kıpırdatmak, karıştırmak
Do an Experiment du an eksperimınt deney yapmak
Water The Flowers votır dı flavırs çiçekleri sulamak
Pick Up pik ap toplamak
Fill fil doldurmak
Rub rub ovmak, sürtmek
Bean biin fasulye
Cardboard kartbord karton
Shake şeyk çalkalamak, sallamak
Stick stik yapıştırmak
Combine kombayn birleştirmek

4.Sınıf 5.Ünite My Day Vocabulary

4.Sınıf 5.Ünite My Day Vocabulary

4. sınıf İngilizce ders kitabında 5.ünitede My Day konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Get Up ged ap yataktan kalkmak
Wake Up veyk ap uyanmak
Wash vaş yıkamak
Get Dressed ged drest giyinmek
Wear veır giymek
Do Shopping du şaping alışveriş yapmak
Brush Teeth braş tiit diş fırçalamak
Comb Hair komb heir saç taramak
Go To School go tu skuul okula gitmek
Leave School liv skuul okuldan çıkmak
Take A Shower teyk a şavır duş almak
Have Breakfast hev brekfıst kahvaltı yapmak
Have Lunch hev lanç öğle yemeği yemek
Have Dinner hev dinır akşam yemeği yemek
Start start başlamak
Finish finiş bitirmek
Watch TV voç ti vi TV İzlemek
Play The Piano pley dı piyano piyano çalmak
Have A Bath hev a betf banyo yapmak
Learn Language lörn lenguıç dil öğrenmek
Listen lisın dinlemek
Ride A Bike rayd e bayk bisiklet sürmek
Run ran koşmak
Computer Games kompiyutır geyms bilgisayar oyunu
Read riid okumak
Sleep sliip uyumak
Have Fruit hev frut meyve yemek
Meet Friends miit frends arkadaşlarla buluşmak
Go For A Walk go for e volk yürüyüşe çıkmak

4.Sınıf 4.Ünite Cartoon Characters Kelimeler (Word List)

4.Sınıf 4.Ünite Cartoon Characters Vocabulary

4. sınıf İngilizce ders kitabında 4.ünitede Cartoon Characters konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Take Photos teyk fotos fotoğraf çekmek
Picture pikçır resim
Car kar otomobil
Chalk çalk tebeşir
Guitar gitar gitar
Sing sing şarkı söylemek
Cook kuuk pişirmek
Drive drayv sürmek
Ball bool top
Notebook notbuk defter
Climb the Trees klaymb dı triis ağaçlara tırmanmak
Dive dayv dalış
Kite kayt uçurtma
Catch keç yakalamak
Mouse maus fare
Jump jump zıplamak
Piano piyano piyano
Chess çes satranç
Eraser ireyzır silgi
Carry  keri taşımak
Bag beg çanta
Flute flyut flüt
School skuul okul
Fly flay uçmak
My may benim
Her hör onun (bayan)
His hiz onun (bay)
Your yor senin
Can ken -ebilmek

 

4.Sınıf 3.Ünite Free Time Kelimeler (Word List)

4.Sınıf 3.Ünite Free Time Vocabulary

4. sınıf İngilizce ders kitabında 3.ünitede Free Time konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Coloring kalıring renklendirme
Skipping a Rope skiping e rop ip atlama
Drawing a Picture droving e pikçır resim çizme
Playing with Toys pleying vit toyz oyuncaklarla oynama
Swinging svinging sallanma
Running raning koşma
Flying a Kite flaying e kayt uçurtma uçurma
Playing Computer Games pleying kompiyutır geyms bilgisayar oyunları oynama
Playing Chess pleying çes satranç oynama
Playing with Marbles pleying vit marbıls misket oynama
Playing Table Tennis pleying teybıl tenis masa tenisi oynama
Listening to Music lisıning tu muyzik müzik dinleme
Playing Volleyball pleying voleybol voleybol oynama
Doing Puzzle duing pazıl bulmaca çözme
Playing Football pleying futbol futbol oynama
Watching Cartoons voçing kartuuns çizgi film izleme
Taking Photos teyking fotos fotoğraf çekme
Playing Hopscotch pleying hapskaç sek sek oynamak
Speaking English spiking ingliş ingilizce konuşma
Learning English lörning ingliş ingilizce öğrenme
Playing Tag pleying teg ebelemece oynama
Dancing densing dans etme
Climbing klaymbing tırmanma
Swimming sviming yüzme
Jogging coging tempolu koşu
Singing singing şarkı söyleme
Skating skeyding paten yapma, patenle kayma
Fishing fişing balık tutma
Shopping şaping alışveriş yapma
Riding a Bike rayding e bayk bisiklete binme

 

4.Sınıf 2.Ünite Children’s Day Kelimeler (Word List)

Children’s Day ünitesi tüm kelimeler anlamları ve okunuşları ile aşağıda yer alan videomuzda. İyi seyirler:)

4. sınıf İngilizce ders kitabında 2.ünitede Children’s Day konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Country kantıri ülke
Nationality neyşınıliti uyruk, milliyet
China çayna Çin
Chinese çaynis çinli
India indiya Hindistan
Indian indiyın hintli
Italy idıliy Italya
Italian itelyın italyan
Russia raşa Rusya
Russian raşın rus
Germany  cörmıniy Almanya
German cörmın alman
France frens Fransa
French frenç fransız
Japan cıpen Japonya
Japanese cıpenıs japon
Turkey törkiy Türkiye
Turkish türkiş Türk
Saudi Arabia sadi areybiya Suudi Arabistan
Saudi Arabian sadi arebiyın arap
U.S.A yu es ey A.B.D (Amerika)
American amerikın amerikalı
Egypt ecıpt Mısır
Egyptian icıpşın mısırlı
Great Britain greyt brıtn Büyük Britanya
British bridiş İngiliz
Brazil brezıyl Brezilya
Brazilian brezilyın brezilyalı
Mexico meksiko Meksika
Mexican meksikın meksikalı
Canada kenıda Kanada
Canadian kenediyın kanadalı
Greece griys Yunanistan
Greek griyk Yunan
Greenland griinlend Grönland
America amerika Amerika
Europe yurop Avrupa
Africa afrika Afrika
Asia eyjiya Asya
Antarctica enterktika Antarktika
Australia astralya Avustralya

 

4.Sınıf 1.Ünite In The Classroom Kelimeler (Word List)

4.Sınıf 1.Ünite In The Classroom Vocabulary

4. sınıf İngilizce ders kitabında 1.ünitede In The Classroom konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Kelimeler alfabetik sıralama ile listelenmiştir. Video dersimizde ise 20-90 rakamlarını sona bırakmayı uygun gördük. O yüzden sıralamada farklılık var bilginiz olsun. İyi çalışmalar ingilizceciler!

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Book
buk kitap
Board bord yazı tahtası
Classroom klasrum sınıf
Desk desk sıra, masa
Door door kapı
Draw drov (resim) çizmek 
Eighty eyti (80) seksen
Eraser ireyzır silgi
Fifty fifti (50) elli
Forty forti (40) kırk
Join join katılmak
Leave liiv ayrılmak, terketmek
Ninety naynti (90) doksan
One Hundred van handrıd (100) yüz
Pencil pensıl kurşun kalem
Pencil Case pensıl keys kalem kutusu
Pencil Sharpener pensıl şarpınır kalemtıraş
Ruler rulır cetvel
Scissors sizırs makas
School Bag skul beg okul çantası
Seventy sevınti (70) yetmiş
Sixty siksti (60) altmış
Student studınt öğrenci
Teacher tiiçır öğretmen
Thirty törti (30) otuz
Twenty tventi (20) yirmi
Write rayt yazmak

 

5.Sınıf 10.Ünite Festivals Kelimeler (Word List)

5.Sınıf 10.Ünite Festivals Vocabulary

5. sınıf İngilizce ders kitabında 10.ünitede Festivals konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU FONETİK      ANLAMI
Banner
benır banər afiş
Carve karv kärv oyma ile süslemek
Celebrate selibreyt səˈlebrāt kutlamak
Chopstick çapstik chäpˌstik Çin yemek çubuğu
Easter iistır ēstər paskalya (1)
Festival festivıl festəvəl festival
Firecracker fayırkrekır fīrˌkrakər fişek
Guest gest gest konuk, misafir
Halloween helıviin haləˈwēn cadılar bayramı (2)
Hang Up heng ap haNG əp asmak, telefonu kapatmak
Lively layvli līvlē eğlenceli, heyecanlandırıcı
Parade pereyd pəˈrād geçit töreni
Pumpkin pampkin pəm(p)kən bal kabağı
Relative relıtiv relətiv akraba 
Special Occasion speşıl okeyjın speSHəl əˈkāZHən özel durum
Thanksgiving tenksgiving THaNGksˈgiviNG şükran günü (3)
Trick or Treat trik or tret trik ôr trēt şaka mı şeker mi?(4)

Açıklamalar

Paskalya (1)                  : Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişinin kutlandığı Hıristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramdır.

Cadılar Bayramı (2): Her yıl 31 Ekim’de Hristiyan ülkelerde çocukların korkunç kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şeker, meyve ve diğer hediyeleri topladığı bir bayramdır.

Şükran Günü (3)       : Hristiyanlarda Kasım ayının dördüncü Perşembesinde hasata ve geçmiş yılın tüm nimetlerine şükretmek için kutlanan bir bayram.

Şaka mı Şeker mi? (4) : Cadılar Bayramı’nda çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine “Şaka mı, şeker mi?” diye sorarlar. (trick or treat)

 

 

5.Sınıf 9.Ünite The Animal Shelter Kelimeler (Word List)

5.Sınıf 9.Ünite The Animal Shelter Vocabulary

5. sınıf İngilizce ders kitabında 9.ünitede The Animal Shelter konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Animal Shelter enimıl şeltır hayvan barınağı
Cage keyç kafes
Farm Animal farm enimıl çiftlik hayvanı
Give Seed giv siid yem vermek
Quick kwik hızlı, çabuk
Shine şayn parlamak, ışıldamak
Wild Animal vayıld enimıl vahşi hayvan

5.Sınıf 8.Ünite Fitness Kelimeler (Word List)

5.Sınıf 8.Ünite Fitness Vocabulary

5. sınıf İngilizce ders kitabında 8.ünitede Fitness konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Baseball beyzbol beysbol
Chin-Ups çin-aps barfiks
Diving dayving dalış
Do Exercise du eksırsayz egzersiz yapmak
Fitness fitnıs fitness, formda olmak
Gym cim spor salonu
Jogging jouging tempolu koşma
Push-Ups puş-aps şınav
Rafting rafting rafting
Sits-Ups sits-aps mekik
Trekking treking treking
Weight-Lifting veiyt-liffing ağırlık kaldırma
Windsurf vindsörf rüzgar sörfü
Work Out vörk aut idman yapmak

5.Sınıf 7.Ünite Party Time Kelimeler (Word List)

5.Sınıf 7.Ünite Party Time Vocabulary

5. sınıf İngilizce ders kitabında 7.ünitede Party Time konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Appointment apointmınt randevu
Ask Permission esk pörmişın izin istemek
Beverage bevırıc içecek, meşrubat
Birthday börtday doğum günü
Bring bring getirmek
Costume kastüym kostüm, giysi
Decorate dekıreyt süslemek
Fancy-Dress Party fensi-dres pardy kıyafet balosu
Forget fırget unutmak
Guest List gest list misafir listesi
Invitation Card inviteyşın kart davetiye
Join join katılmak
Prepare pripeyır hazırlamak
Throw A Party trov e pardy parti vermek

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.