ONLINE DERSLER
Anasayfa / 5.SINIF

5.SINIF

5.sınıf ingilizce

5.Sınıf 10.Ünite Festivals Kelimeler (Word List)

5.Sınıf 10.Ünite Festivals Vocabulary

5. sınıf İngilizce ders kitabında 10.ünitede Festivals konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU FONETİK      ANLAMI
Banner
benır banər afiş
Carve karv kärv oyma ile süslemek
Celebrate selibreyt səˈlebrāt kutlamak
Chopstick çapstik chäpˌstik Çin yemek çubuğu
Easter iistır ēstər paskalya (1)
Festival festivıl festəvəl festival
Firecracker fayırkrekır fīrˌkrakər fişek
Guest gest gest konuk, misafir
Halloween helıviin haləˈwēn cadılar bayramı (2)
Hang Up heng ap haNG əp asmak, telefonu kapatmak
Lively layvli līvlē eğlenceli, heyecanlandırıcı
Parade pereyd pəˈrād geçit töreni
Pumpkin pampkin pəm(p)kən bal kabağı
Relative relıtiv relətiv akraba 
Special Occasion speşıl okeyjın speSHəl əˈkāZHən özel durum
Thanksgiving tenksgiving THaNGksˈgiviNG şükran günü (3)
Trick or Treat trik or tret trik ôr trēt şaka mı şeker mi?(4)

Açıklamalar

Paskalya (1)                  : Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişinin kutlandığı Hıristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramdır.

Cadılar Bayramı (2): Her yıl 31 Ekim’de Hristiyan ülkelerde çocukların korkunç kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şeker, meyve ve diğer hediyeleri topladığı bir bayramdır.

Şükran Günü (3)       : Hristiyanlarda Kasım ayının dördüncü Perşembesinde hasata ve geçmiş yılın tüm nimetlerine şükretmek için kutlanan bir bayram.

Şaka mı Şeker mi? (4) : Cadılar Bayramı’nda çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine “Şaka mı, şeker mi?” diye sorarlar. (trick or treat)

 

 

5.Sınıf 9.Ünite The Animal Shelter Kelimeler (Word List)

5.Sınıf 9.Ünite The Animal Shelter Vocabulary

5. sınıf İngilizce ders kitabında 9.ünitede The Animal Shelter konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Animal Shelter enimıl şeltır hayvan barınağı
Cage keyç kafes
Farm Animal farm enimıl çiftlik hayvanı
Give Seed giv siid yem vermek
Quick kwik hızlı, çabuk
Shine şayn parlamak, ışıldamak
Wild Animal vayıld enimıl vahşi hayvan

5.Sınıf 8.Ünite Fitness Kelimeler (Word List)

5.Sınıf 8.Ünite Fitness Vocabulary

5. sınıf İngilizce ders kitabında 8.ünitede Fitness konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Baseball beyzbol beysbol
Chin-Ups çin-aps barfiks
Diving dayving dalış
Do Exercise du eksırsayz egzersiz yapmak
Fitness fitnıs fitness, formda olmak
Gym cim spor salonu
Jogging jouging tempolu koşma
Push-Ups puş-aps şınav
Rafting rafting rafting
Sits-Ups sits-aps mekik
Trekking treking treking
Weight-Lifting veiyt-liffing ağırlık kaldırma
Windsurf vindsörf rüzgar sörfü
Work Out vörk aut idman yapmak

5.Sınıf 7.Ünite Party Time Kelimeler (Word List)

5.Sınıf 7.Ünite Party Time Vocabulary

5. sınıf İngilizce ders kitabında 7.ünitede Party Time konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Appointment apointmınt randevu
Ask Permission esk pörmişın izin istemek
Beverage bevırıc içecek, meşrubat
Birthday börtday doğum günü
Bring bring getirmek
Costume kastüym kostüm, giysi
Decorate dekıreyt süslemek
Fancy-Dress Party fensi-dres pardy kıyafet balosu
Forget fırget unutmak
Guest List gest list misafir listesi
Invitation Card inviteyşın kart davetiye
Join join katılmak
Prepare pripeyır hazırlamak
Throw A Party trov e pardy parti vermek

 

5.Sınıf 6.Ünite Movies Kelimeler (Word List)

5.Sınıf 6.Ünite Movies Vocabulary

5. sınıf İngilizce ders kitabında 6.ünitede Movies konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Boring boring sıkıcı
Cartoon kartuun çizgi film, karikatür
Comedy kamıdiy komedi
Documentary dakimentri belgesel
Enjoyable injoyibıl eğlenceli
Entertaining entırteyning eğlendirici
Event ivent olay
Exciting ikszading heyecan verici
Fascinating feasineyding büyüleyici
Horror Film horır fiylm korku filmi
Interesting intıresting ilginç
Musical miyüzikıl müzikal
Pleasant plezınt hoş
Romance romens romantizm, aşk hikayesi
Scary skeriy korkutucu
Series siriys dizi
Vampire vempayır vampir

 

5.Sınıf 5.Ünite Health Kelimeler (Word List)

5.Sınıf 5.Ünite Health Vocabulary

5. sınıf İngilizce ders kitabında 5.ünitede Health konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Backache bekeyk sırt ağrısı
Blanket blenkıt battaniye 
Check-up çek-ap sağlık kontrolü
Cold kold nezle
Cough kaıf öksürük
Dentist dentist dişçi
Feeling fiyıling duygu, his
Flu fluıv grip
Fresh Air freş eyır temiz hava
Fruit fruyıt meyve
Headache hedeyk baş ağrısı
Health heltf sağlık
Hurt hört acı, sızı
Hygiene hayciyn hijyen, temizlik
Lifestyle layfstayıl yaşam tarzı
Need niid ihtiyaç, gerek
Painkiller peynkilır ağrı kesici
Plaster plastır yara bandı, alçı
Runny Nose rani noıs burun akıntısı
Sneeze sniiz hapşırmak, aksırmak
Sore Throat sor trout boğaz ağrısı
Suggestion sıccesçın öneri
Tired tayırd yorgun
Tissue tişuuv kağıt mendil
Toothache tuuteyk diş ağrısı
Vegetables veçtıbıls sebze

 

5.Sınıf 4.Ünite Games And Hobbies Kelimeler (Word List)

5. sınıf İngilizce ders kitabında 4.ünitede Games And Hobbies konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Blind Man’s Buff blaynd mens baf körebe
Bored bord sıkkın, sıkılmış
Checkers çekırs dama
Chess çes satranç
Do Puzzle du pazıl yapboz yapmak, bulmaca çözmek
Dodge Ball daç bol bir tür yakan top oyunu
Domino damino domino
Fight fayt dövüşmek, mücadele etmek
Game geym oyun
Hide And Seek hayd end siik saklambaç
Hobby habi hobi, uğraş
Hopscotch hapskaç seksek
Jigsaw Puzzle cigsav pazıl yap boz
Origami orıgami origami(japon kağıt katlama sanatı)
Play Marbles pley marbıls misket oynamak
Puzzle pazıl bulmaca
Seesaw siisov tahterevalli
 Swing sving  salıncak
 yo-yo yo you  yo yo

 

5.Sınıf 3.Ünite Hello Kelimeler (Word List)

5.Sınıf 3.Ünite Hello Vocabulary

5. sınıf İngilizce ders kitabında 3.ünitede Hello konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Art art sanat, resim dersi
Classmate klaıs meyt sınıf arkadaşı
English ingıliş ingilizce
ID Card ay di kard kimlik kartı
Maths mets matematik
Music myuzik müzik
Official Language ofiışıl lenguiç resmi dil
P.E. pi.i. beden eğitimi
Science sayıns fen
Timetable taymteybıl tarife, program
Turkish törkiş Türkçe

 

5.Sınıf 2.Ünite My Town Kelimeler (Word List)

5.Sınıf 2.Ünite My Town Vocabulary

5. sınıf İngilizce ders kitabında 2.ünitede My Town konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Bakery beykıriy ekmek fırını
Botanical Garden boteinikıl gardın botanik bahçesi
Building bılding bina
Cafe kaıfei kafe
Chemist kemist kimyager
Cinema sinıma sinema
Flag fleg bayrak
Florist floreist çiçekçi
Hospital hauspidıl hastane
Important impor’ınt önemli
Police Station polis steyşın polis karakolu
Post Office poust aufis postane
Fire Station fayır steyşın itfaiye
Ride rayd binmek
Scooter sküıdır mobilet
 Famous feymıs ünlü, meşhur
Supermarket süıpır markıt süper market
Town tauvn kent, kasaba

 

5.Sınıf 1.Ünite My Daily Routines Kelimeler (Word List)

5. sınıf 1.ünite My Daily Routines ünitesinde yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

KELİME OKUNUŞU TÜRKÇESİ
arrive erayv varmak, ulaşmak
chess çes satranç
choose çuuz seçmek
comb komb tarak
cut kut kesmek
do homework du homvörk ödev yapmak
get dressed get dresd giyinmek
get up gedap kalkmak
go to bed go tu bed yatmak
grade greyd seviye, sınıf, düzey
have a shower hev e şavır banyo yapmak
have breakfast hev e brekfıst kahvaltı yapmak
mime maym canlandırmak
put put koymak
read a book riid e buk kitap okumak
wake up veyk ap uyanmak
watch TV voç tivi televizyon izlemek

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.