ONLINE DERSLER
Anasayfa / 6.SINIF

6.SINIF

6.sınıf ingilizce

6.Sınıf 10.Ünite Democracy Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 10.Ünite Democracy Vocabulary

6. sınıf İngilizce ders kitabında 10.ünitede Democracy konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Ballot Box belıt baks oy sandığı
Campaign kempeiyn kampanya
Candidate kendideyt aday
Election elakşın seçim
Equal ikuwıl eşit
Fair feyır adil
Flyer flayır el ilanı
Law lou kanun
Polling Place polling pleys oy verme yeri
Republic ripablik cumhuriyet
Respect rispekt saygı göstermek
Responsibility rispansibılidy sorumluluk
Right rayt hak
Vote vout oy

 

6.Sınıf 9.Ünite Saving The Planet Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 9.Ünite Saving The Planet Vocabulary

6. sınıf İngilizce ders kitabında 9.ünitede Saving The Planet konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Cut Down kat dauvn kesmek
Damage demıj hasar
Electrical Device elektrikıl divays elektrikli cihaz
Garbage garbıj çöp
Harm harm zarar
Harmful harmfıl zararlı
Planet plenıt gezegen
Plug plag fiş
Pollution poluğşın kirlilik
Public Transportation pablik transporteyşın toplu taşıma
Recyclable risaysılibıl geri dönüştürülebilir
Recycle risaykıl geri dönüşüm
Reduce riduyıs azaltmak
Remote Control rimout kıntroul uzaktan kumanda
Rubbish rabiış çöp
Save seyv korumak
Unplug anplaug fişi çekmek
Waste veyst boşa harcanan

 

6.Sınıf 8.Ünite Detectives At Work Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 8.Ünite Detectives At Work Vocabulary

6. sınıf İngilizce ders kitabında 8.ünitede Detectives At Work konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
A Million a milyın bir milyon
Break Into breyk intou zorla getirmek
Burglar börglır hırsız
Cash keş nakit
Fingerprint fingır pırint parmak izi
Investigate investıgeyt şoruşturmak
Magnifier megnifayır büyüteç
Prison prizın hapishane, ceza evi
Rob rab çalmak, soygun
Robber rabır hırsız
Steal sıtiyıl hırsızlık yapmak
Thief tiif hırsız

 

6.Sınıf 7.Ünite Occupations Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 7.Ünite Occupations Vocabulary

6. sınıf İngilizce ders kitabında 7.ünitede Occupations konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Accountant ekauntınt muhasebeci
Accounting ekaunting muhasebe
Architect arkitekt mimar
Computer Programmer kompüudır progremır bilgisayar programcısı
Design dizaıyn dizayn
Doctorate daktırıt doktora
Dye daıy saç boyası
Fabrics feabriks kumaşlar
Hairdresser heyır dresır kuaför
Illumination ilumınayşın aydınlatma
Mechanic mıkeınik mekanik, tamirci
Occupation akipeyşın iş, uğraş
Prescription priskripşın reçete
Profession profeışın uzmanlık alanı
Professional profeşınıl profesyonel, uzman
Self-Employed self employıd serbest çalışan
Sew seıv dikiş dikmek
Style staıyl stil, tarz
Tailor teylır terzi
Worker vörkır işçi

 

6.Sınıf 6.Ünite Vacation Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 6.Ünite Vacation Vocabulary

 

6. sınıf İngilizce ders kitabında 6.ünitede Vacation konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Forest fourıst orman
Lake leyk göl
Mountain mauntın dağ
Pick piık koparmak, yolmak
River rivır nehir
Sail seyıl yelken
Seaside sii sayd sahil, deniz kenarı 
Sightseeing saytsiing çevreyi görme, gezi
Tower tauvır kule

 

 

 

6.Sınıf 5.Ünite At The Fair Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 5.Ünite At The Fair Vocabulary

 

6. sınıf İngilizce ders kitabında 5.ünitede At The Fair konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Amazing eımeyzing şaşırtıcı
Big Wheel big viyıl dönme dolap
Bumper Car bampır kar çarpışan araba
Carousel kerosel atlıkarınca
Crazy kreyzi çılgın
Fair feır fuar
Fantastic fenteastik harika 
Ghost Train goust treyn hayalet tren
Horrible horıbıl korkunç
Nervous nörvıs gergin, sinirli
Roller Coaster roulır kostır hız treni (Luna Park)
Skeleton sıkelıtın iskelet
Swing sving salıncak
Tap tep tıklatma
Terrifying terifaying korkunç
Thrilling triling heyecan verici
Vampire vempayır vampir

 

 

 

6.Sınıf 4.Ünite Weather And Emotions Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 4.Ünite Weather And Emotions Vocabulary

6. sınıf İngilizce ders kitabında 4.ünitede Weather And Emotions konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Affect efekt etkilemek
Anxious enkşıs endişeli
Celcius selsiyıs santigrat
Degrees digriiz derece
Dull duıl sıkıcı, donuk
Emotion imouşın duygu, heyecan
Foggy faugi sisli
Lightening laytning hafifletme
Moody muudi huysuz, dengesiz
Stormy stormiy fırtınalı
Weather Forecast vedır forkaıst hava durumu
Wet vet ıslak

 

 

 

6.Sınıf 3.Ünite A Day In My City Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 3.Ünite A Day In My City Vocabulary

 

6. sınıf İngilizce ders kitabında 3.ünitede A Day In My City konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Average evırıc ortalama
Busy biıziy meşgul
Comfortable kamfırdıbıl rahat
Crowded kravdıd kalabalık
Downtown davntavn şehir merkezi
Population paıpıleyşın nüfus
Queue kiyuu sıra, kuyruk
Relaxing rilaksing rahatlatıcı
Skyscraper sıkaysıkreypır gökdelen
Traffic Jam traufik jem trafik sıkışıklığı

 

 

 

6.Sınıf 2.Ünite Yummy Breakfast Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 2.Ünite Yummy Breakfast Vocabulary

6. sınıf İngilizce ders kitabında 2.ünitede Yummy Breakfast konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Bagel beygıl simit
Baked beykt fırında pişmiş
Beans biinz fasulye
Blueberry bluğberri yabanmersini
Bon appètit! baun apıtitf afiyet olsun
Buon appetito! buone pıtidou afiyet olsun (italyanca)
Enjoy Your Meal! incoy yur miyıl afiyet olsun
Friend frend arkadaş
Garlic garlik sarımsak
Grilled griıld ızgara
Guten Appetit! sirkamfrıns afiyet olsun (almanca)
Junk Food cank fuud abur cubur
Miso Soup provayd miso çorbası
Muffin mafin kek, çörek
Nutritious nitruşıs besleyici
Oak hiyumın meşe
Omelet aumılet omlet
Room Temperature ruum tempriçır oda sıcaklığı
Soybeans soybiins soya fasulyesi
Special speışıl özel, günün yemeği
Sushi souşi suşi
Yuk! yaok yok, hayır
Yummy! yamiy nefis

 

 

 

After School Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 1.Ünite After School Vocabulary

6. sınıf İngilizce ders kitabında 1.ünitede After School konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

 

 

KELİME OKUNUŞU TÜRKÇESİ
announcement enonsmınt duyuru, ilan
enroll enrol kaydettirmek
flamenco flamenko Flamenko(İspanyol dans türü)
folk dance folk dens halk oyunları
go online go onlayn çevrimiçi olmak
graph gref grafik
hang around heng eraund aylak aylak dolaşmak
have a rest hev ı rest dinlenmek
have a snack have ı sinek atıştırmak
judo cudo judo
karate kırade karate
membership membırşip üyelik
neighborhood neyborhuud komşuluk
polka polka polka(polonya dans türü)
traditional tredişınıl geleneksel

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.