ONLINE DERSLER
Anasayfa / 7.SINIF / UNIT 2 – BIOGRAPHIES

UNIT 2 – BIOGRAPHIES

İngilizce 7.Sınıf 2.Ünite Biographies

7.Sınıf 2.Ünite Biographies Kelimeler (Word List)

7.Sınıf 2. Ünite Biographies Vocabulary

7. sınıf İngilizce ders kitabında 2.ünitede Biographies konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

KELİME  OKUNUŞU  ANLAMI
Painting peynting tablo, resim
Artist artist sanatçı, ressam
Painter peintır ressam
Sculptor skalptır heykeltıraş
Occupation oküpeyşın meslek
Born born doğmak
Die day ölmek
Famous femıs ünlü, meşhur
Style stayıl stil, tarz
Strict strikt katı, sert
Sailboat seylbout yelkenli
Surrealism sürrializm sürrealizm, gerçeküstücülük
Surrealistic sürrialistik gerçeküstü, gerçeküstücü
Reality rialıti gerçeklik
Believe bıliv inanmak
Shocking şoking şaşırtıcı, şok edici
Weird viyırd garip, tuhaf, olağandışı
Grow up gruvap yetişmek, büyümek
Move muuv taşınmak
Marry meri evlenmek
Memory memori hafıza
Persistence pörsistıns ısrar, inat
Desert dezırt çöl
Scene siin  olay yeri, sahne
Landscape landskeyp görünüm, manzara
Melt mel erimek
Cover kavır kaplamak
Watch voç saat, izlemek, seyretmek
Moustache mastaj bıyık
Printout prindaut çıktı
Secret sikret gizli, sır
Life layf yaşam, hayat
Director direktır yönetmen
Contribution konribiyuşın katkı
Field fiyıld alan, saha
Equation ekueyşın denklem
Extensive ekstensiv kapsamlı, geniş
Prize prayz ödül
Medal medıl madalya
Relativity rileytiviti izafiyet
Extraordinary ekstraordinari harika, olağanüstü
Admire edmayır hayran olmak
Terrible teribıl korkunç, felaket
Treadmill tredmil koşu bandı
Plaster plestır alçı
Injure incur yaralamak, incitmek

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.