ONLINE DERSLER
Anasayfa / 7.SINIF / UNIT 3 – SPORTS

UNIT 3 – SPORTS

İngilizce 7.Sınıf 3.Ünite Sports

7.Sınıf 3.Ünite Sports Kelimeler (Word List)

7. sınıf Sunshine İngilizce ders kitabında 3.ünite sports içinde yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

KELİME  OKUNUŞU  ANLAMI
table tennis teybıl tenis masa tenisi
basketball beskıtbol basketbol
volleyball valiboll voleybol
athletics etlediks atletizm
windsurfing vindsörfin(g) rüzgar sörfü
gymnastic cimnestik jimnastik
rollerblading rolır bleydin(g) patenle kayma
horse riding hors raydin(g) ata binme
cycling sayklin(g) bisiklet sürme
climbing klaymbin(g) tırmanma
baseball beyzbal beyzbol
football fuutbol futbol
ice-skating ays skeytin(g) buz pateni
swimming svimmin(g) yüzme
sailing seylin(g) yelken sporu yapma
dancing densin(g) dans etme
skating skeytin(g) patenle kayma
skiing skiin(g) kayak yapma
snowboarding snovbordin(g) snowbord yapma
rugby ragbi ragbi
scuba-diving skuba dayvin(g) dalma, dalış yapma
parachuting paraşyutin(g) paraşütle atlama
indoor indoor kapalı mekan, kapalı yer
outdoor autdoor açık mekan
individual sport indivicuıl sport bireysel spor
team sport tiim sport takım oyunu
announce enauns duyurmak, ilan etmek
rarely reyırli nadiren
junk food cank fuud abur cubur
jogging cogin(g) koşu
spectator spekteytır izleyici, seyirci
defeat difiit yenmek, yenilgi
beat biit yenmek
pole vaulter pol voltır sırıkla atlama
wheel chair viıll çeyır tekerlekli sandalye
diving dayvin(g) dalma, dalış yapma
surface sörfıs yüzey
pitch piç saha
raket reket raket
snorkel snorkıl şnorkel
flipper flipır palet
competition kampıtişın yarışma
primary school praymıri skuul ilkokul
impressed impresd etkilenmiş

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.