ONLINE DERSLER
Anasayfa / 7.SINIF / UNIT 9 – ENVIRONMENT

UNIT 9 – ENVIRONMENT

İngilizce 7.Sınıf 9.Ünite Environment

7.Sınıf 9.Ünite Environment Kelimeler (Word List)

7.Sınıf 9.Ünite Environment Vocabulary

7. sınıf İngilizce ders kitabında 9.ünitede Environment konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

 

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Environment invayrınmınt çevre
Pollution pauluışın çevre kirliliği
Pollute pauluıt kirletmek
Lake leyk göl
Disappear disıpiyır gözden kaybolmak
Wildlife vayldlayf vahşi yaşam
Feel Pity fiyıl pidi acımak
Ocean ouşın okyanus
Garbage gerbıç çöp
Oil oyıl petrol, yağ
Pesticide pesdisayd böcek ilacı
Grain greyn tahıl
Increase inkıreyz artmak
Greenhouse griinhaus sera
Plant plent bitki
Release rıliyz salıvermek
Heat hiit ısı, ısıtmak
Fossil Fuel fausıl fiyıl fosil yakıt
Gasoline geısıliyn araba yakıtı
Cause kaız neden olmak
Creature kriyçır yaratık
Absorb ebzorb içine çekmek
Acidic asidik asidik
Sparkling spörklıing köpüklü
Bubble babıl baloncuk
Sour sauvır ekşi
Oyster oistır istiridye
Shell şel kabuk
Campaign kempeyn kampanya
Factory fektıriy fabrika
Idle iydıl başıboş
Reduce ridüyus azaltmak
Drop drap bırakmak
Destroy distroi tahrip etmek
Necessary nesıseriy gerekli
Renewable rinivıbıl yenilenebilir
Pan pen tava
Sail seyıl denize açılmak
Wide vayd geniş
Variety vörayıdi çeşitlilik
Modified maudifayd değiştirilmiş
Soil soyıl toprak
Label laybıl etiket
Ingredient ayngridiyınt bileşen maddesi
Avoid ivoyd kaçınmak
Partially parşıliy kısmen
Fructose fraktous fruktoz
Sufficient suffişınt yeterli
Reconstitute rikaunstitüd sulandırmak
Grape greyp üzüm
Flavor fleyvır tat
Artificial ardıfişıl yapay
Insect Repellent insekt ripelınd böceksavar
Waterproof vadırpruuf su geçirmez
Passion Fruit peuşın fruıt tutku meyvesi

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.