ONLINE DERSLER
Anasayfa / 8.SINIF / UNIT 9 - SUCCESS STORIES / 8.Sınıf 9.Ünite Success Stories (Word List)

8.Sınıf 9.Ünite Success Stories (Word List)

8. sınıf 9.ünite Success Stories ünitesinde yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

KELİME OKUNUŞU TÜRKÇESİ
accomplishment ekomplişmınt başarı
achievable eçivıbıl başarılabilir
approbation eprıbeyşın onama, onay
basis beyzis esas, prensip
betrayal bitriyıl ihanet
booster buustır güçlendirici, hızlandırıcı
cardiac kardiyak kalp hastası
community komyuniti topluluk, cemiyet
determination ditörmineyşın tespit, kararlılık
doctorate daktıret doktora
endure endyur dayanmak, katlanmak
enthusiasm enthusiyazim coşku, şevk
exultation ekzılteyşın sevinç, iftihar
ignore ignor önemsememek, görmezden gelmek, reddetmek
inevitable inevidıbıl kaçınılmaz
joint coint ortaklık
longevity loncevıti uzun ömürlü
persistence pörsistıns sebat, devamlılık
priority prayorıdi öncelik
purification pyurıfikeyşın arıtma, temizleme
redeem ridiim ödenmiş
spiritual spiriçual manevi, ruhani
vice chairman vays çeyırmın başkan yardımcısı
vital vaydıl yaşamsal, hayati

Hakkında Adming

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.