ONLINE DERSLER
Anasayfa / Etiket Arşivi: 6. Sınıf İngilizce

Etiket Arşivi: 6. Sınıf İngilizce

6.Sınıf 9.Ünite Saving The Planet Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 9.Ünite Saving The Planet Vocabulary

6. sınıf İngilizce ders kitabında 9.ünitede Saving The Planet konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Cut Down kat dauvn kesmek
Damage demıj hasar
Electrical Device elektrikıl divays elektrikli cihaz
Garbage garbıj çöp
Harm harm zarar
Harmful harmfıl zararlı
Planet plenıt gezegen
Plug plag fiş
Pollution poluğşın kirlilik
Public Transportation pablik transporteyşın toplu taşıma
Recyclable risaysılibıl geri dönüştürülebilir
Recycle risaykıl geri dönüşüm
Reduce riduyıs azaltmak
Remote Control rimout kıntroul uzaktan kumanda
Rubbish rabiış çöp
Save seyv korumak
Unplug anplaug fişi çekmek
Waste veyst boşa harcanan

 

6.Sınıf 8.Ünite Detectives At Work Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 8.Ünite Detectives At Work Vocabulary

6. sınıf İngilizce ders kitabında 8.ünitede Detectives At Work konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
A Million a milyın bir milyon
Break Into breyk intou zorla getirmek
Burglar börglır hırsız
Cash keş nakit
Fingerprint fingır pırint parmak izi
Investigate investıgeyt şoruşturmak
Magnifier megnifayır büyüteç
Prison prizın hapishane, ceza evi
Rob rab çalmak, soygun
Robber rabır hırsız
Steal sıtiyıl hırsızlık yapmak
Thief tiif hırsız

 

6.Sınıf 7.Ünite Occupations Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 7.Ünite Occupations Vocabulary

6. sınıf İngilizce ders kitabında 7.ünitede Occupations konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Accountant ekauntınt muhasebeci
Accounting ekaunting muhasebe
Architect arkitekt mimar
Computer Programmer kompüudır progremır bilgisayar programcısı
Design dizaıyn dizayn
Doctorate daktırıt doktora
Dye daıy saç boyası
Fabrics feabriks kumaşlar
Hairdresser heyır dresır kuaför
Illumination ilumınayşın aydınlatma
Mechanic mıkeınik mekanik, tamirci
Occupation akipeyşın iş, uğraş
Prescription priskripşın reçete
Profession profeışın uzmanlık alanı
Professional profeşınıl profesyonel, uzman
Self-Employed self employıd serbest çalışan
Sew seıv dikiş dikmek
Style staıyl stil, tarz
Tailor teylır terzi
Worker vörkır işçi

 

6.Sınıf 6.Ünite Vacation Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 6.Ünite Vacation Vocabulary

 

6. sınıf İngilizce ders kitabında 6.ünitede Vacation konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Forest fourıst orman
Lake leyk göl
Mountain mauntın dağ
Pick piık koparmak, yolmak
River rivır nehir
Sail seyıl yelken
Seaside sii sayd sahil, deniz kenarı 
Sightseeing saytsiing çevreyi görme, gezi
Tower tauvır kule

 

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.