ONLINE DERSLER
Anasayfa / Etiket Arşivi: ingilizce

Etiket Arşivi: ingilizce

5.Sınıf 8.Ünite Fitness Kelimeler (Word List)

5.Sınıf 8.Ünite Fitness Vocabulary

5. sınıf İngilizce ders kitabında 8.ünitede Fitness konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Baseball beyzbol beysbol
Chin-Ups çin-aps barfiks
Diving dayving dalış
Do Exercise du eksırsayz egzersiz yapmak
Fitness fitnıs fitness, formda olmak
Gym cim spor salonu
Jogging jouging tempolu koşma
Push-Ups puş-aps şınav
Rafting rafting rafting
Sits-Ups sits-aps mekik
Trekking treking treking
Weight-Lifting veiyt-liffing ağırlık kaldırma
Windsurf vindsörf rüzgar sörfü
Work Out vörk aut idman yapmak

6.Sınıf 9.Ünite Saving The Planet Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 9.Ünite Saving The Planet Vocabulary

6. sınıf İngilizce ders kitabında 9.ünitede Saving The Planet konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Cut Down kat dauvn kesmek
Damage demıj hasar
Electrical Device elektrikıl divays elektrikli cihaz
Garbage garbıj çöp
Harm harm zarar
Harmful harmfıl zararlı
Planet plenıt gezegen
Plug plag fiş
Pollution poluğşın kirlilik
Public Transportation pablik transporteyşın toplu taşıma
Recyclable risaysılibıl geri dönüştürülebilir
Recycle risaykıl geri dönüşüm
Reduce riduyıs azaltmak
Remote Control rimout kıntroul uzaktan kumanda
Rubbish rabiış çöp
Save seyv korumak
Unplug anplaug fişi çekmek
Waste veyst boşa harcanan

 

6.Sınıf 8.Ünite Detectives At Work Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 8.Ünite Detectives At Work Vocabulary

6. sınıf İngilizce ders kitabında 8.ünitede Detectives At Work konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
A Million a milyın bir milyon
Break Into breyk intou zorla getirmek
Burglar börglır hırsız
Cash keş nakit
Fingerprint fingır pırint parmak izi
Investigate investıgeyt şoruşturmak
Magnifier megnifayır büyüteç
Prison prizın hapishane, ceza evi
Rob rab çalmak, soygun
Robber rabır hırsız
Steal sıtiyıl hırsızlık yapmak
Thief tiif hırsız

 

6.Sınıf 6.Ünite Vacation Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 6.Ünite Vacation Vocabulary

 

6. sınıf İngilizce ders kitabında 6.ünitede Vacation konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Forest fourıst orman
Lake leyk göl
Mountain mauntın dağ
Pick piık koparmak, yolmak
River rivır nehir
Sail seyıl yelken
Seaside sii sayd sahil, deniz kenarı 
Sightseeing saytsiing çevreyi görme, gezi
Tower tauvır kule

 

 

 

8.Sınıf 6.Ünite Detective Stories (Word List)

8. sınıf 6.ünite Detective Stories ünitesinde yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

KELİME OKUNUŞU TÜRKÇESİ
clue kılu ipucu
crime kraym suç
criminal kriminıl suçlu
evidence evidıns kanıt
exhibition ekzibişın sergi
investigation investigeyşın araştırma
mystery mistıri gizem
valuable velyubıl değerli
victim viktim kurban
witness vitnıs şahit

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.