ONLINE DERSLER
Anasayfa / Etiket Arşivi: TEOG kelimeler

Etiket Arşivi: TEOG kelimeler

6.Sınıf 3.Ünite A Day In My City Kelimeler (Word List)

6.Sınıf 3.Ünite A Day In My City Vocabulary

 

6. sınıf İngilizce ders kitabında 3.ünitede A Day In My City konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Average evırıc ortalama
Busy biıziy meşgul
Comfortable kamfırdıbıl rahat
Crowded kravdıd kalabalık
Downtown davntavn şehir merkezi
Population paıpıleyşın nüfus
Queue kiyuu sıra, kuyruk
Relaxing rilaksing rahatlatıcı
Skyscraper sıkaysıkreypır gökdelen
Traffic Jam traufik jem trafik sıkışıklığı

 

 

 

7.Sınıf 7.Ünite Superstitions Kelimeler (Word List)

7.Sınıf 7.Ünite Superstitions Vocabulary

 

7. sınıf İngilizce ders kitabında 7.ünitede Superstitions konu başlığı altında yer alan tüm kelimelerin okunuşları ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir.

   KELİME    OKUNUŞU    ANLAMI
Charm çarm tılsım
Misfortune misfourçın şanssızlık
Four-Leaf Clover for-liif klovır yonca (dört yapraklı)
Supersitition süpırstişın batıl inanç
Magic mecik büyü
Horseshoe horsşuuv at nalı
Touch Wood taç vuud şeytan kulağına kurşun
Blue Beat bluğ biit nazar boncuğu
Make a Wish meyk e viş dilek tutmak
Belief blıif inanç
Ladder ledır merdiven
Mirror miyrır ayna
Cover kavır korumak
Bald bold kel
Otherwise adırvayz yoksa
Endless endlıs bitmeyen
Debt det borç
Fortune fourçen kısmet
Cut Off kad auf son vermek
Scissors sizır makas
Consider kınsidır değerlendirmek
Related rıleydıd ilişkin
Guess ges tahmin etmek
Serious siyrıyıs ciddi
Cross the Road kraıs dı roud karşıdan karşıya geçmek
Realize riılayzd farkına varmak
Worried voriyıd endişeli
Calm Down kalm daun sakinleşmek
Fortune Teller fuorçın telır falcı
Palm Reading palm riiding avuç okuma
Watch Out vauç auvt dikkat etmek
Complain kımpleyn söylenmek
Irrational iırreşınıl mantıksız
Come True kam truıv gerçek olmak
Strengthen sıtrengfın  güçlü kılmak
Interview intırviyıv  görüşme
Relative relıtivf  akraba
Urge ürç  dürtü
Mystery mistıriy  gizem
Scare skeyır  korku
Recommend rekaumend  önermek
Wonder vaender  merak etmek
Instinct insingt  iç güdü
Impress impres  etkilemek
Get Rest get rest  dinlenmek
Waste veyst  boşa harcanan
Path  petf  yol
Signify signifay  anlamına gelmek
Circle  sörkıl  daire, yuvarlak
Glue  glüıv  yapıştırıcı, tutkal
Fold fould  katlamak
Thumb  taım  baş parmak
Index Finger  indeks fingır  işaret parmağı
Middle Finger midıl fingır  orta parmak
Hold Together  hold tugeıdır  bir arada tutmak
Wealth  wealf  zenginlik, servet
Sort Of  sord ıf  çeşit

 

8.Sınıf 2.Ünite Road to Success Kelimeler (Word List)

8.Sınıf 2.Ünite Road to Success Kelimeler

KELİMELER OKUNUŞU ANLAMI
 auditory oditori işitsel
 creative krieytiv  yaratıcı
 explore eksplor keşfetmek
 expression ekspreşın ifade
 hemisphere hemisfır yarıküre
 kinaesthetic kinestetik harekete dayalı, devinim
 logical locikıl mantıksal
 verbal vörbıl sözel, dilsel
visual vijuıl görsel
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.